Avís Legal

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l’usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses.

Cases Balneari rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització incorrecta dels continguts i el seu dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés de manera temporal o definitiva.

Cases Balneari rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Cases Balneari o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades mitjantçant enllaços amb les pàgines web de Cases Balneari.

Cases Balneari no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d’aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda a aquestes pàgines web i que es faci sense autorització de Cases Balneari és una infracció que castiga la legislació vigent.

D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’usuari queda informat de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents a Cases Balneari i del seu tractament. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l’usuari. Aquest té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades i a la seva utilització amb qualsevol finalitat diferent a la manifestada en aquest avís, podent exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’establert a la legislació vigent. Si és així, haurà de contactar amb Cases Balneari a través del correu electrònic info@casesbalneari.com.

CASES BALNEARI

Vallfogona de RiuCorb

Tel; 686 475 587

Info@casesbalneari.com